Grejanje na pelet: karakteristike, prednosti i nedostaci

Grejanje na pelet doživljava sve veću popularnost, kako u svetu, tako i kod nas. Najveći razlozi njegove ekspanzije prvenstveno su komfor i očuvanje životne sredine. Ovaj tekst bavi se temom grejanja na pelet i ima za cilj da istakne sve prednosti ali i nedostatke za koje treba da znate ukoliko se odlučite da grejete vaše domove na pelet.

Grejanje na pelet – prednosti

Komfor

Ukoliko ste imali priliku da se grejete na drva ili ugalj, znate koliko vremena oduzima priprema ogrevnog materijala. U obavezi ste da cepate i slažete drva ili unosite ugalj. Ako odlučite da se grejete na pelet, uspešno ćete se rešiti ovih obaveza. Osim toga, nećete morati često da obilazite kotlarnicu, nadgledate i ponavljate loženje. Dovoljno je jednom obići kotlarnicu kako biste dopunili spremnik peletom i eventualno ga ispraznili od pepela.

grejanje na pelet
Kotao sa gorionikom

Dobro sagorevanje

Grejanje na pelet odlikuje dobro sagorevanje i visoka energetska efikasnost. Dakle, mala emisija ugljen monoksida utiče na sporije sagorevanje, a samim tim i štednju. Pelet poseduje veoma mali procenat vlage, što utiče na duži radni vek kotla. Obično se ovaj procenat vlažnosti kreće između 8 i 10 %. Takođe ga odlikuje i velika kalorijska vrednost (između 15MJ/kg i 20MJ/kg). Sagorevanjem peleta dobija se mala količina pepela. Za drvene pelete kreće se između 1 i 2 %, a za agropelete između 3 i 6 %.

Štedi prostor i novac

Kao što je već istaknuto, grejanje na pelet je komforan vid grejanja, ne samo zbog uštede vremena oko pripreme, već i zbog toga što štedi prostor. Potreban vam je manji skladišni prostor u odnosu na druga čvrsta goriva (650kg/m3).

Kada poredimo cenu peleta sa drugim izvorima toplotne energije, možemo reći da je ona mnogo prihvatljivija. Grejući se na pelet uspećete da proizvedete veću količinu toplotne energije nego uz pomoć drugih izvora pa ćete samim tim zasigurno uštedeti vaš novac.

skladištenje peleta
Skladištenje peleta

Energetska nezavisnot

Pelet spada u obnovljive i neiscrpne izvore energije. Ne morate da brinete jer trošite prirodne resurse i da li će ga jednog dana nestati. Pelet se proizvodi u skoro svim zemljama sveta, tako da se smanjuje zavisnost od udaljenih zemalja koje su veliki proizvođači drugih energenata.

CO2 neutralnost

Agropeleti koji se prave od ostataka jednogodišnjih biljaka, prilikom sagorevanja otpuštaju onu količinu ugljen-dioksida koliko je biljka za svog života apsorbovala u procesu foto-sinteze. Takođe, sagorevanjem drvenih peleta, oslobađa se višegodišnja apsorbovana količina ugljen-dioksida, ali je to i dalje mnogo prihvatljivije nego spaljivanje fosilnih goriva.

CO2 neutralnost
CO2 neutralnost

Potpuna automatska kontrola i regulacija rada sistema grejanja

Softverska podešavanja gorionika za grejanje na pelet nude korisnicima dosta mogućnosti. Te mogućnosti tiču se podešavanja vremena paljenja i gašenja gorionika, podešavanja više programa grejanja u toku dana, kao i prilagođavanja rada gorionika svakom korisniku u skladu sa njegovim potrebama.

Grejanje na pelet – nedostaci

Električna energija neophodna je za rad gorionika, tako da je poželjno nabaviti rezervni sistem napajanja u vidu akumulatora i pretvrača u slučaju nestanka električne energije.

Većina kotlova na pelete uskraćuje uživanje u direktnoj toploti plamena, jer se razmena toplote obavlja preko radijatora.

Proizvođači peleta koriste za pakovanje plastične vreće kako bi ga zaštitili od vlage prilkom skladištenja, što nije opravdano sa stanovišta ekologije.

Kotlovi na pelet i gorionici na pelet imaju znatno veći broj delova od kotlova na črvsto gorivo. Sadrže ventilatore, displeje, temperaturne sonde i slično, što iziskuje redovno servisiranje.

Pogledajte našu opremu za grejanje na pelet:

U ponudi su tri vrste gorionika i to: GAP Armadilo 25, GAP Armadilo 50 i Gorionici specijalne izvedbe – GAP Bigfoot, kao i kotlovi na pelet i čvrsto gorivo.

Ostavite Vaš komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *