Gorionik na drveni i agropelet – GAP 50 ARMADILO

Tehničke karakteristike

- Gorionik na drveni i agropelet

- Snaga na agropelet 5-70kW

- Snaga na drveni pelet 5-100kW

- Liveno gusano kućište

- Digitalna kotlovska regulacija

- Software na srpskom jeziku

- Prilagođavanje software-a korisniku

- Lcd ekran plave boje

- Parametrisanje režima rada

- Višestruka zaštita od samopaljenja

- Dva puža za doziranje peleta

- Tri temperaturne sonde

- Kontrolisano strujanje vazduha

- Fotosenzor za nadzor plamena

- Povezivanje sa sobnim termostatom

- Mogućnost ugradnje gorionika na sve tipove kotlova

- Mogućnost napajanja akumulatorskom baterijom

- Napajanje 220V

- Radni napon 12V

-Veličina karaktera na ekranu 13mm

Gorionici na pelet - cenovnik

Naši gorionici na pelet koštaju od 1050€ do 4000€. Uz svaki gorionik dobija se garancija do deset godina ukoliko se održavanje vrši od strane našeg proizvođača.

Gorionik Armadilo GAP18
(grejači AG1)
GAP35
(grejači AG1)
GAP35 sa efikasnijim grejačem
(grejač AG2)
GAP55
(grejači AG1)
GAP55 sa efikasnijim grejačem
(grejač AG2)
GAP90 sa efikasnijim grejačima
(grejači AG2)
Snaga na drveni pelet 3-25 kW 3-50 kW 3-50kW 3-100kW 3-100kW 10-300kW
Snaga na agro pelet 3-20 kW 3-35 kW 3-35 kW 3-75 kW 3-75 kW 10-250 kW
Cena 1050€ 1150€ 1200€ 1800€ 1850€ 4000€
Ugradnja na postojeći kotao 100-200€ 100-200€ 100-200€ 150-250€ 150-250€ 300-500€
Garancija 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina)

* Redovan godišnji servis se obavlja u dogovorenom terminu na adresi korisnika ili u servisnim prostorijama
Fasek-a, a podrazumeva kontrolu ispravnosti svih elemenata gorionika i pripremu za predstojeću grejnu sezonu.

** Cena redovnog servisa zavisi od troškova dolaska servisne ekipe do adrese korisnika ili transporta gorionika do servisa Fasek-a, zamenjenih delova koji se naplaćuju po aktuelnom cenovniku rezervnih delova za tekuću godinu i naknade za rad servisera na samom gorioniku.

*** Grejači AG1 ne podležu garanciji!