Gorionik na drveni i agropelet – Armadilo GAP 90

Tehničke karakteristike

- Gorionik na drveni i agropelet

- Snaga na agropelet 10 - 330kW

- Snaga na drveni pelet 10 - 380kW

- Senzor nivoa peleta

- Mehanizam za samočišćenje

- Digitalna kotlovska regulacija

- Software na srpskom jeziku

- Prilagođavanje software-a korisniku

- Lcd ekran plave boje

- Parametrisanje režima rada

- Višestruka zaštita od samopaljenja

- Dva puža za doziranje peleta

- Tri temperaturne sonde

- Kontrolisano strujanje vazduha

- Fotosenzor za nadzor plamena

- Povezivanje sa sobnim termostatom

- Mogućnost ugradnje gorionika na sve tipove kotlova

- Mogućnost napajanja akumulatorskom baterijom

- Napajanje 220V

- Radni napon 12V

-Veličina Karaktera na ekranu 13mm

gorionik-na-drveni-i-agropelet-bigfoot

Gorionici na pelet - cenovnik

Naši gorionici na pelet koštaju od 1150€ do 4000€. Uz svaki gorionik dobija se garancija do deset godina ukoliko se održavanje vrši od strane našeg proizvođača.

Gorionik Armadilo GAP18 GAP35 GAP55 GAP90 sa efikasnijim grejačima
Snaga na drveni pelet 3-25kW 3-50kW 3-100kW 10-300kW
Snaga na agro pelet 3-20 kW 3-35 kW 3-75 kW 10-250 kW
Cena 1150€ 1250€ 2000€ 4000€
Ugradnja na postojeći kotao 100-200€ 100-200€ 150-250€ 300-500€
Garancija 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina) 2 godine (uz redovne godisnje servise do 7 godina)

* Redovan godišnji servis se obavlja u dogovorenom terminu na adresi korisnika ili u servisnim prostorijama
Fasek-a, a podrazumeva kontrolu ispravnosti svih elemenata gorionika i pripremu za predstojeću grejnu sezonu.

** Cena redovnog servisa zavisi od troškova dolaska servisne ekipe do adrese korisnika ili transporta gorionika do servisa Fasek-a, zamenjenih delova koji se naplaćuju po aktuelnom cenovniku rezervnih delova za tekuću godinu i naknade za rad servisera na samom gorioniku.

*** Grejači AG1 ne podležu garanciji!