Fasek Engineering and Production d.o.o. je vodeća evropska kompanija u oblasti naftnih i gasnih tehnologija, koja projektuje, izvodi i isporučuje kompletne blok stanice, sisteme za skladištenje i transport gasa i naftnih produkata te poseduje sopstvenu proizvodnju gasnih, pneumatskih i elektrohidrauličkih pogona za kuglaste slavine različitih proizvođača.

Glavni razvojno inžinjerski centar osnovan je 1992. godine i smešten je u Rotenburgu / Nemačka sa svoje dve fabrike, a središnji prodajni i promotivni centar nalazi se u Beču / Austrija. Da bi se osigurao najbolji mogući kontakt sa klijentima, osnovane su firme-kćeri na područjima delovanja. Oba centra su organizovana tako da pruže vrhunsku podršku lokalnim Fasek organizacijama, a samim tim i krajnjim korisnicima. Potvrda naše poslovnosti je i 20 godina uspešne saradnje u oblasti proizvodnje, prodaje i servisiranja opreme za magistralne gasovode i naftovode renomiranih kompanija iz oblasti naftne i gasne industrije sa klijentima: JP Srbijagas, NIS-Naftagas a.d, JP Transnafta, Interklima d.o.o, Telekomunikacija d.o.o, Telefonija a.d...

Osim u oblasti gasne i naftne industrije, predstavništvo Fasek Engineering and Production d.o.o. Srbija zajedno sa svojim poslovnim partnerima sa kojima ostvaruje izuzetnu poslovno-tehničku saradnju, pokriva i značajan opseg usluga vezanih za sledeće oblasti:

-Isporuka, parametriranje i puštanje u rad merno-regulacionih krugova baziranih na ventilima sa kontinualnim upravljanjem i procesnoj opremi, kao i servis i održavanje;

-Automatizacija i optimizacija procesa proizvodnje u prehrambenoj i hemijskoj industriji;

-Izrada projekata i izvodjenje projektnih rešenja uštede energije u industrijskim procesima;

-Kogeneracija.

bild-oben-04bild-oben-02

bild-oben-01bild-oben-03

bild-oben-05

logo-fasek-balkan-srbija