Fasek komunikaciono - upravljački modul FFW

Fasek FFW, odnosno Fasekov bežični komunikaciono - upravljački modul, baziran je na najsavremenijoj tehnologiji koja omogućava pouzdanu komunikaciju na daljinu. Koristi se za industrijsku upotrebu i sisteme kod kojih je potreban siguran prenos podataka serijske komunikacije i/ili ulazno-izlaznih signala na udaljenosti do 32 km. Idealan je za primenu kod Fasekovih aktuatora različitog tipa:
- Fasek FGA
- Fasek FGOA
- Fasek FEHA
- Fasek FESD
- Fasek FELS i FPLS tip LB sistema.
Fasek FFW namenjen je takođe za bežično pokrivanje svih vrsta cevovoda kao i za bilo koju drugu vrstu komunikacije u industriji.
Rad uređaja je baziran na primeni PLC-a kao centralnog kontrolnog i upravljačkog modula, preko kojeg se vezuju ispitivački i izvršni elementi sa daljinskom upravljački kontrolnom stanicom.

Primenom Fasek FFW modula obezbeđuje se sigurna i pouzdana komunikacija, poboljšava se efikasnost i upravljivost industrijskih sistema, a takođe se snižavaju operativni troškovi kao i gubitci nastali u slučaju kvara i neispravnosti.

Karakteristike Fasek FFW1000E i FFW2000E uređaja:

Fasek FFW1000e i FFW2000e su uređaji koji omogućuju prenos informacija i signala bežičnim putem preko ISM frekventnih mreža. Ovi uređaji obezbeđuju pouzdan prenos do maksimalnih razdaljina od 32 km uz mogućnost da se ova razdaljina beskonačno poveća korišćenjem repetitora signala.
Uređaj koristi pouzdan i zaštićen frekventni opseg za slanje informacija i time pruža bežičnu komunikaciju koju nije moguće ometati. Korišćenjem Trusted Wireless 2.0 tehnologije omogućen je visok stepen pouzdanosti.

Primenom senzorske opreme i pratećim softverom, uz korišćenje fuzzy logike, ovaj sistem omogućava pametno procesiranje i interpretaciju podataka. Korišćenjem PLC-a moguće je praćenje velikog broja faktora, uz mogućnost proširenja i prilagođavanja programa po zahtevima kupaca.
Postoji više topoloških mogućnosti povezivanja uređaja u zavisnosti od željene konfiguracije i strukture mreže, pa je uređaje moguće vezati u tačka-do-tačke (point-to-point) konfiguraciju ili u strukture kao što su zvezda (star) i mreža (mesh).

Kontinualnim praćenjem zadatih funkcija, sistem ima sposobnost da lokalno donosi odluku i procenjuje nivo alarma, te da tako profiltrirane informacije prenosi do centralnog upravljačkog računara, tj. da lokalno izvrši traženu operaciju u situacijama kada je to neophodno ili projektom zadato.
Komunikaciona mreža je u mogućnosti da na lokalnom nivou vrši proveru stanja na terenu kao i na mreži I da preusmerava prenos podataka. Svi uticajni i značajni faktori se lokalno arhiviraju.

Fasek FFW se takođe može koristiti za lokalno i daljinsko izvršavanje partial stroke testa (PST), koji je bitan sigurnosni korak ka obezbeđenju sigurnosne funkcije ventila. Pored toga ima i mogućnost izvršenja funkcije sigurnosnog zatvaranja ventila (electronic linebreak - LBS)

Radi osiguranja bezbednog i neometanog rada, komunikaciona mreža je projektovana sa stepenom pouzdanosti N-1, čime se sprečava otkaz opreme u slučaju da glavni izvor napajanja nije dostupan. Uz to uređaj je sertifikovan za upotrebu u eksplozivnim zonama (zona 2) što ga čini pogodnim i za naftovode.
Uređaj je moguće vezati na lokalnu električnu mrežu, ali takođe postoji I mogućnost napajanja preko solarnih panela. Primenom solarnih panela omogućeno je potpuno nezavisno autonomno funkcionisanje uređaja i sistema.
Temperaturni radni opseg Fasek FFW uređaja je od -40 do +70°C.

Fasek komunikaciono upravljački modul FFW predstavlja sistem koji:

  1. Vrši pouzdan bežičan prenos informacije
  2. Obezbeđuje zaštitu prenosa podataka
  3. Poseduje softver koji omogućuje pametno procesiranje
  4. Ima sposobnost da lokalno donosi odluke i izvrši traženu operaciju
  5. Sama mreža ima mogućnost da preusmeri prenos podataka
  6. Ima stepen pouzdanosti N-1
  7. Poseduje lokalno arhiviranje podataka kao i lokalno i daljinsko izvršavanje PST-a
  8. Izvršava funkcije LBC i ostale operacije po zahtevu kupca.