kanon
KANON je Holandska kompanija prve klase, glavni dobavljač na međunarodnom tržištu pomorskog , drumskog i železničkog sistema za transfer tečnosti. KANON se odlikuje projektovanjem prema najnovijem razvoju, efikasnim dizajnom, sigurnošću i ultra - lakim održavanjem . KANON radi na svetskom nivou preko dobro obučene mreže pažljivo odabranih agenata i pridruženih kompanija, u potpunosti sposobnim da promovišu aspekte proizvoda Kanon range. KANON isporučuje opreme direktno kupcima u svim oblastima prerađivačke industrije, uključujući hemijske, petrohemijske, farmaceutske , zdravstvene i dr.

5Adobe_PDF_file_icon_24x24Kanon Katalog