SAMSON - ime poznato u celom svetu kao sinonim za kvalitetan rad, preduzetnički duh i inovativnost.

Ime SAMSON predstavlja širok spektar proizvoda za merenje i regulaciju, uključujući najsavremenije integrisane automatizovane sisteme. Moguće ih je upotrebljavati, počev od instalacija za grejanje i hlađenje, pa sve do najvećih hemijskih postrojenja. Gde god je potrebno regulisati protok pare, gasova ili tečnosti - SAMSON je tu.
Sve je počelo 1907. godine kada je kompaniju osnovao Hermann Sandvoss. Njegov prvi patent obeležio je početak razvoja i dan danas je jedan od glavnih proizvoda kompanije - Regulatori bez pomoćne energije.

Od 1916. godine, naš proizvodni pogon i sedište se nalaze na reci Majni u Frakfurtu u Nemačkoj, na površini od 69.000 kvadratnih metara.
Štab u Frankfurtu i povezane kompanije zapošljavaju i obučavaju preko 3400 visoko kvalifikovanih stručnjaka sa istinskom posvećenošću SAMSON-u.

Razlog za takvu lojalnost SAMSON-u može se naći u zdravom radnom okruženju. I dalje postoje stare veze između potomaka prvobitnog vlasnika i mnogih zaposlenih čiji prosečni radni staž u kompaniji iznosi preko 30 godina. Tradicionalan menadžment, ali u isto vreme okrenut budućnosti, posvećen je tome da ime SAMSON ostane sinonim za kvalitet tehničke kompetentnosti i partnerstvo.

Osnovna podela SAMSON AG proizvodnog programa:

samson-logo

3347_1_0

SAMSON PROIZVODNI PROGRAM